slide 1 slide 2 slide 3
Materialize your thinking

L.T. Art Printing

L.T.Art Printing
โรงพิมพ์ แอล.ที.อาร์ต พริ้นติ้ง
โรงพิมพ์ แอล.ที.อาร์ต พริ้นติ้ง ต้องการเป็นผู้นำด้านคุณภาพของงานพิมพ์โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพิมพ์และมีความหลากหลายของรูปแบบการพิมพ์ ในราคาที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โรงพิมพ์ แอล.ที.อาร์ต พริ้นติ้งจะพัฒนาระบบการพิมพ์ตลอดจนขบวนการออกแบบสิ่งพิมพ์ให้ได้มาตรฐานและทันสมัย อีกทั้งด้านการบริการที่ว่องไวและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนทั้งในปัจจุบันและอนาคต
L.T. Art printing aims to be the leading company in the field of Media printing who is quality-oriented in every dimension of services. We focus on the variety of services and products available with affordable price to match our customer needs. It is our ambition to continuously develop the production system by bringing innovative technology into the production line along with standardization of product quality. We promise to always meet customers’ level of satisfaction with complete services and high proficiency in management.
Our Service Include
รับพิมพ์งานออฟเซท (ทุกชนิด) ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัย
เอกสารสำนักงาน (Office related media) // งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ (Stickers) // สิ่งพิมพ์โฆษณา (Advertisement related media) //กล่องบรรจุภัณฑ์และฉลาก (Package and label) // งานแฟ้มและงานปฏิทิน (Folder and calendar) // และอื่นๆ and much more...

Read More

Other Services

การปั๊มไดคัท (Die-Cutting) 
“การปั๊มไดคัท” เป็นการขึ้นรูปกระดาษโดยการกดทับกระดาษให้ขาดเป็นรูปร่างและขนาดที่ต้องการตามแบบมีดไดคัท หรือ บล๊อคปั๊ม เช่น ตัดให้เป็นวงกลม วงรี สี่เหลี่ยม เป็นต้น หรืออาจมีรูปร่างพิเศษ เช่น รูปดาว ดอกไม้ ลายไทย หรือเจาะรูเป็นรูปทรง กล่องบรรจุภัณฑ์ กระดาษโน๊ต เป็นต้น 
    •การไดคัทสี่เหลี่ยม : การใช้บล็อคใส่มีดสี่เหลี่ยมปั๊มลงไป เรียกว่า “ไดคัทสี่เหลี่ยม”
    •การไดคัทสี่เหลี่ยมมุมมน : การใช้บล็อคใส่มีดสี่เหลี่ยมมุมมนปั๊มลงไป เรียกว่า “ไดคัทมุมมน”
    •การไดคัทตามลายต่างๆ : การไดคัทตามลายที่เป็นลักษณะเฉพาะ เช่น วงกลม วงรี สามเหลี่ยม ตามรูป เรียกว่า “ไดคัทตามแบบ”
    •การปั๊มไดคัท 50% : เหมาะสำหรับงานสติ๊กเกอร์ โดยการปั๊มขนาดเฉพาะเนื้อสติ๊กเกอร์ ส่วนกระดาษลองหลังจะไม่ขนาด เวลาปั๊มจะเป็นใบพิมพ์ปั๊มเสร็จแล้วก็ จะสามารถลอกสติ๊กเกอร์ออกมาใช้งานได้
    •การปั๊มไดคัท 100% : การปั๊มขาดแบบเป็นชิ้นๆ เช่นงาน สติ๊กเกอร์ ดวงใหญ่ๆ งานสติ๊กเกอร์สำหรับแจกเป็นดวง งานกระดาษต่างๆ และงานฉลากสินค้าต่างๆ งานกล่องบรรจุภัณฑ์ งานแผ่นพลาสติก
การพับ 
"การพับ" คือการพับกระดาษด้วยเครื่องพับกระดาษเพื่อให้ออกมาในรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการพับ 2ตอน, 3ตอน, 4ตอนเป็นต้น เหมาะสำหรับงานจำพวกเอกสารใบกำกับยา, คู่มือการใช้งาน, โบรชัวร์ และอื่นๆ 
การปะกล่อง 
"การปะ" คือการทากาวและประกบลิ้นของกล่องให้ติดกับกล่องด้วยเครื่องปะกล่อง ให้อยู่ในสภาพที่เตรียมพร้อมในการขึ้นรูปกล่อง

ตัวอย่างงานที่ผ่านมา

นี่เป็นส่วนหนึ่งของงานที่เราทำ

View More

About

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอล.ที.อาร์ต พริ้นติ้ง จำกัด ยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เริ่มจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2548
ระบบการพิมพ์ที่เราพิมพ์ได้มีแบ่งอกเป็น 2 ประเภทได้แก่ Offset และ Digital งานที่สามารถพพิมพ์ได้ ได้แก่นามบัตร (Name Card), ใบปลิว (Leaflet), โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure), โปสเตอร์ (Poster), บัตรเชิญ (Invitations) , แฟ้ม (Folder), แคตตาล็อก (Catalogue), เมนู (Menu), คู่มือ (Manual), ป้ายตราสินค้า (Tag), ฉลาก (Label) , บรรจุภัณฑ์ (Package), ปฏิทิน (Calendar), ใบเสร็จ (Bill), แบบฟอร์ม (Business Form)
OffsetDigital

ขอราคา

ชื่อ-สกุล*

เบอร์ติดต่อ*

ประเภทงาน*

ขนาดของงาน*
cmxcm
หลังการพิมพ์
เคลือบ พับ ปั้ม ปั้มฟอยล์

*อื่นๆ(เพิ่มเติม)


Contact us

12/21-26 หมู่7 ซ.อักษรลักษณ์ ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร : 0-2702-6798-9 Fax : 0-2702-6400.

Copyright © 2084 L.T.Art Printing co., LTD.